દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 7/5/22


સ્વ. પ્રભાબેન મહેન્દ્ર ભાઇ મહેતા ની પૂન્ય સ્મૃતિ માં

મહેન્દ્ર ભાઇ કાંન્તીભાઇ મહેતા દીઓદર વાળા હાલ સુરત તરફથી

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 2100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏