દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 15/5/22


ગીતાબેન વી. મેહતા અને યામિની જતીન મેહતા ના વર્ષીતપ નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏