દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 16/5/22

જયંતીલાલ એમ. મેહતા ની 27 મી પુણ્ય તિથિ  નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏