દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 21/5/22

કૃતિ ભૈરવ મેહતા (કાંદિવલી, મુંબઈ) ના જન્મ દિવસ નિમિતે

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏