દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 23/5/22

મીનાબેન અને પ્રકાશભાઈ ની લગ્ન તિથિ નિમિતે

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏