દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 25/5/22

શ્રી આદિનાથાય નમ:

ગૃહ જિનાલય ની પ્રથમ સાલગીરી નિમિતે

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

તિથી:- વૈશાખ વદ દશમ

સીતાબેન અંબાલાલ મહેતા પરિવાર (સુરત)

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏