દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 29/8/22

 રાજુભાઈ ચીનુભાઈ મેહતા તરફથી પર્યુષણ પર્વ નિમિતે

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં  રૂ 1100 નું દાન મળેલ છે

 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏🙏