દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 27/8/22

કોમલ પ્રિતેશ શાહ ના 16 ઉપવાસ ના તપ નિમિતે

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં  રૂ 1100 નું દાન મળેલ છે

 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏🙏