દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 26/8/22

વાલજીભાઈ રાઘવજીભાઈ ખુંટ

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં  રૂ 11000 નું દાન મળેલ છે

હસ્તે. નીતિન આર. મેહતા.

 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏🙏