દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 28/8/22

પર્યુષણ પર્વ નિમિત્તે ભારતીબેન મુક્તિભાઇ મહેતા, નવસારી તરફથી શ્રી રૂષભ સિદ્ધી પાંજરાપોળમાં જીવદયા ખાતે 1500 રૂપિયા ભેટ

  ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏🙏