દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 25/8/22

સ્વ. તુલસીભાઈ દેવજીભાઈ ભાલાણી તરફથી

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં  રૂ 21000 નું દાન મળેલ છે

હસ્તક. નીતિન આર મહેતા

 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏🙏