દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 24/8/22

પ્રાચિ મોહિતકુમાર થર્ડ ના માસક્ષમણ તપ નિમિતે

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં  રૂ 1100 નું દાન મળેલ છે

હસ્તે. નિશાબેન અશ્વિનભાઈ ગાંધી ભયન્દર

 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏🙏