દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 21/8/22

નિસર્ગ વિકેશભાઈ શાહ ના ત્યાં દીકરાના જન્મ થયો એ નિમિતે

સ્વાતિબેન વિકેશભાઇ શાહ (બોરીવલી) તરફથી

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં  રૂ 1100 નું દાન મળેલ છે

 ખુબ ખુબ શુભેચ્છા 🙏🙏