દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 12/8/22

ચાર્મી મંથન પરિખ ના માસક્ષમણ ના તપ નિમિતે

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં રૂ 5100 નું દાન મળેલ છે

હસ્તે – છાયાબેન અશ્વિનભાઈ શાહ પરિવાર માલડ

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏