દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 06/8/22

વિપુલભાઈ બાબુલાલ શાહ ની પુણ્ય તિથિ નિમિતે

સ્વ. બાબુલાલ લાહેરચંદ શાહ પરિવાર તરફથી

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં રૂ 2000 નું દાન મળેલ છે

ખૂન ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏