દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 27/7/22

સ્વ. બાબુલાલ લહેરચંદ શાહ ની પુણ્ય. તિથિ નિમિત્તે પરિવાર તરફથી

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં રૂ 2000 નું દાન મળેલ છે

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏