દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 23/7/22

મંજરીબેન ઉદયભાઈ ઝવેરી તરફથી

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં રૂ 3737 તેમજ એક જીવ છોડાવા 2000 રૂ નું દાન મળેલ છે

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏