દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 19/7/22

શ્રી દીપા શ્વે. મૂ. પૂ. જૈન સંઘ સંચાલિત શ્રી વિમલજીન ભક્તિ મંડળ જીવદયા અભિયાન દિપા કોમ્પ્લેક્ષ.. સુરત તરફથી

હઃ મહેન્દ્ર ભાઇ પી. મહેતા

શ્રી રૂષભસિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળમાં રૂ 10000 નું દાન મળેલ છે

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏