દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 11/7/22

ઉમેશ સુરજમલ મેહતા ના જન્મ દિવસ નિમિતે

શ્રી રૂષભ શિદધી જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 2100 રૂ નું દાન મળેલ છે

 જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ શુભેચ્છા🙏🙏