દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 11/7/22

પ્રિયાંશી કેંસુ મેહતા ના ત્યાં છોકરી ની જન્મ થયો તે નિમિતે

શ્રી રૂષભ શિદધી જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 2100 રૂ નું દાન મળેલ છે

 ખુબ ખુબ શુભેચ્છા🙏🙏