દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 10/7/22

ધારા અપૂર્વ શાહ (બોરીવલી, મુંબઈ) ના જન્મ દિવસ નિમિતે

 શ્રી રૂષભ શિદધી જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100 રૂ નું દાન મળેલ છે

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ શુભેચ્છા🙏🙏