દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 9/7/22

સોનલબેન રાજુભાઈ મેહતા (પારલા) તરફથી

એક જીવ છોડવવવા શ્રી રૂષભ શિદધી જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 2000 રૂ નું દાન મળેલ છે

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ શુભેચ્છા🙏🙏