દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 9/7/22

સ્વીટી પ્રિતેશ શાહ ની મરેજ એનીવર્સરી નિમિતે

શ્રી રૂષભ શિદધી જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 2000 રૂ નું દાન મળેલ છે

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏