દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 29/6/22

બાબુલાલ મણીલાલ મેહતા (નવસારી) ની 27 મી પુણ્ય તિથિ નિમિત્તે

શ્રી રૂષભ શિદધી જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 2700 રૂપિયા નું દાન તેમની દીકરીઓ તરફથી મળેલ છે

 ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏