દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 29/6/22

જીતેન્દ્રભાઈ કે શાહ (અમદાવાદ) ના જન્મ દિવસ નિમિતે

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

 ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏