દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 28/6/22

દર્શન રાજુભાઈ સોમાણી (મુંબઈ) ના જન્મ દિવસ નિમિતે

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 2100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

 ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏