દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 28/6/22

ઇન્દુબેન જોશી તરફથી

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 11000/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

 ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏