દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 25/5/22

રમીલાબેન અને અશોકભાઈ (સુરત) 50 મી લગ્ન તિથિ નિમિતે

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏