દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 2/6/22

પન્ના દેવેન્દ્રભાઈ શાહ પરિવાર તરફથી મેમધપુર માં ધજા ના પ્રસંગ નિમિતે

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 2100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏