દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 1/6/22

સુમતીનાથ દાદા ની 33 મી સાલગીરી  નિમિતે મેસર સંઘ તરફ થી

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 11000/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏