દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 14/6/22

અશ્વીન સી. શાહ (મુંબઈ) ના જન્મ દિવસ નિમિતે

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 2100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ શુભેચ્છા🙏🙏