દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 13/6/22

છનાલલ પી. શાહ (અમદાવાદ) ની 10 મી પુણ્ય તિથિ નિમિતે

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏