દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 11/6/22

 સૂરજમલ ભીખાભાઈ મેહતા ની પુણ્ય તિથિ નિમિતે

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏