દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 10/6/22

રાજુભાઇ પારેખના અવસાન નિમિત્તે શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે આવેલ દાન

૫૧૦૦ પ્રેમીલાબેન હીરાલાલ પારેખ

૫૧૦૦ રાજૂ હીરાલાલ પારેખ પરિવાર

૩૧૦૦ પ્રતિક અનિલકુમાર આચાર્ય-જમાઈ

૩૧૦૦ મહેન્દ્રભાઇ કાંતિલાલ શાહ(અનાવળ)

૨૧૦૦ અરવિંદભાઇ મણિલાલ પારેખ

૧૫૦૦ ચૈતાલીબેન-સપનાબેન-પીંકીબેન ( કાકાની દીકરીઓ)

૧૧૦૦ કમળાબેન બાબુલાલ મહેતા

૧૧૦૦ સૂચીબેન રાકેશભાઈ-બહેન

૧૧૦૦ પોપટલાલ ચેલજીભાઈ પારેખ

૧૧૦૦ સૂર્યાબેન છનાલાલ મહેતા

૧૧૦૦ કુસુમબેન કીર્તિલાલ સોમાણી

૧૧૦૦ મંજુલાબેન સુમતીલાલ દેસાઇ

૧૦૦૦ કિશોરભાઇ બી. દેસાઇ (સસરા)

૧૦૦૦ જનકભાઈ બી. દેસાઇ (સાળા)

૫૦૦ ગીતાબેન

૫૦૦ પ્રભાબેન વિનોદભાઇ મહેતા

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏