દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 9/6/22

 સોનલ અને મનીષ દેસાઈ ની લગ્ન તિથિ નિમિતે

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏