દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 6/6/22

સ્નેહ અર્જુનભાઈ પ્રજાપતિ ના જન્મ દિવસ નિમિતે

શ્રી રૂષભ  સીદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

હ. શીતલ અર્જુનભાઈ પ્રજાપતિ

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏