દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 16/5/22

સ્વાગી મનીષ દેસાઈ અને સ્વરા મનીષ દેસાઈ ના જન્મ દિવસ નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 2100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏