દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 13/5/22


અતુલભાઈ જયંતીલાલ મેહતા ના જન્મ દિવસ નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 2000/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

હ. કર્વ, ખવિશ, આયાના, ચૈત્ય, મૈત્રી, મૌસમી, પંક્તિ અને હર્ષ

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ સુભેચ્છા🙏🙏