દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 13/5/22

૫૧૦૦, નિશાબેન અશ્વિનભાઈ ગાંધી

૨૫૦૦, સુરેશભાઈ અમૃતલાલ ગાંધી

૨૫૦૦, ગુણવંતભાઈ અમૃતલાલ ગાંધી

૨૫૦૦, હેમલત્તાબેન કનૈયાલાલ ગાંધી

૧૫૦૦, ક્રિશિલ વિરાગ ગાંધી

૧૧૦૦, નટવરલાલ ઉજમલાલ ગાંધી

૧૧૦૦, વીણાબેન લહેરચંદભાઈ ગાંધી

૧૧૦૦, કવિતાબેન સંજયકુમાર ગાંધી

૧૧૦૦, પલ્લવીબેન કમલેશભાઈ મહેતા

૧૧૦૦, મનીષાબેન, રેશમાબેન, કાશ્મીરાબેન

૧૧૦૦, ઋત્વાબેન ઈશાનકુમાર મહેતા

૧૧૦૦, રમેશભાઈ પોપટલાલ મહેતા

૧૧૦૦, અનીલાબેન હજારીમલ સોમાણી

૧૧૦૦, નીતાબેન કેશવલાલ દોશી

૧૧૦૦, પ્રાચીબેન મોહિતકુમાર થરડ(દિકરી)

૧૧૦૦, આરતીબેન કેયૂર કુમાર શાહ(દિકરી)

૧૧૦૦, અંકિતાબેન જીગરકુમાર શાહ,

૧૧૦૦, ચીમનલાલ જેઠાલાલ ગાંધી

૧૦૦૦, સુધાબેન, રમીલાબેન, અનીતાબેન,દક્ષાબેન, રેશ્માબેન

૫૦૦, બેલાબેન રાજેશકુમાર મહેતા

૫૦૦, સુધાબેન કિર્તિલાલ શાહ(મામી)

૫૦૦, ઉપાસનાબેન સુરેન્દ્ર કુમાર જૈન

૫૦૦, ખુશ્બુબેન સંદીપકુમાર દોશી

૫૦૦, મીનાબેન સંજયકુમાર શાહ

૫૦૦, હેતલભાઈ વિનોદભાઈ પટણી

૫૦૦, વિપુલભાઈ કાંતિલાલ ગાંધી

૫૦૦, કોકિલાબેન નવિનકુમાર મહેતા

૫૦૦, હર્ષદકુમાર કોઠારી

૫૦૦, રીટાબેન કમલેશ કુમાર શાહ

૫૦૦, જ્યોત્સના બેન નિતિનકુમાર શાહ

૫૦૦, મીનાબેન રમેશભાઈ ગાંધી

૩૦૦, મંજુલાબેન બાબુલાલ સોમાણી,(માસી)

૨૦૦, મહેશભાઈ કાંતિલાલ શાહ

૨૦૦,, શ્વેતાબેન પારસકુમાર મહેતા

૧૦૦, સુનિલભાઈ સંઘવી (બિલ્ડિંગ)

૧૦૦, નરેશભાઈ લક્ષ્મીચંદ શાહ

૧૦૦, સેજલબેન રિતેશકુમાર શાહ,

૫૦૦, એક સદગૃહસ્થ તરફથી

કુલ રકમ,૩૬૯૦૦

અશ્વિનભાઈ અમૃતલાલ ગાંધી ના અવસાન નિમિતે શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે દાન મળેલ છે.

 ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏