દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 6/5/22


કમલેશ ધર્મચંદ મેહતા ( નવસારી, મેમદપુર) ના ગર્દન ના મણકા ની ગાંઠ ના સફળ ઓપરેશન નિમિત્તે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 1100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏