દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 18/4/22

અરુણાબેન રમણીકલાલ મહેતા ના અવસાન નિમિત્તે શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળમાં આવેલું દાન

 1. 2500 /અરુણાબેન રમણીકલાલ મહેતા સહ પરિવાર
 2. 5100/ચંદનબેન પોપટલાલ મહેતા પરિવાર
 3. 21 00/ છાપી જૈન સંઘ
 4. 2100/ તારાબેન જયંતિલાલ મહેતા તથા ભારતીબેન ભાનુ ભાઈ મહેતા
 5. 1500/ડાહ્યાભાઈ ચુનીલાલ મહેતા
 6. 1500/ પ્રફુલાબેન જીતેન્દ્રભાઈ મહેતા
 7. 5000/ પાંચ દિકરીઓ તરફથી
 8. ભારતીબેન / હર્ષાબેન/ સાધનાબેન / પન્નાબેન/ અને ફાલ્ગુનીબેન 1100/જબીબેન કચરદાશ મહેતા
 9. 1000 લતાબેન અશ્વિનભાઈ મહેતા
 10. 500 / વિમળાબેન કિશોર ભાઈ મહેતા
 11. 500 / કોકીલાબેન હસમુખભાઈ મહેતા
 12. 500 / લીલાબેન પોપટલાલ દફ્તરી
 13. 500/શાંતાબેન કનૈયાલાલ મહેતા
 14. 500/ રમીલાબેન મનસુખભાઈ મોદી
 15. 500 / અશોકભાઈ અમૃતલાલ મહેતા
 16. 500 / ઉર્મિલાબેન બાબુલાલ સોમાણી
 17. 500 /વિમળાબેન રમણીકલાલ મહેતા
 18. 500 / રંજનબેન કનૈયાલાલ મહેતા
 19. 500 / શાંતાબેન કિર્તીલાલ મહેતા
 20. 500/ સુરેખાબેન પ્રકાશકુમાર સોમાણી
 21. 500/ મોતીબેન રતિલાલ મહેતા
 22. 500 / સાગર અરવિંદભાઈ મહેતા
 23. 500 / ભારતીબેન મુક્તિ ભાઈ મહેતા
 24. 500 /શિશિર ભાઈ ચૌધરી
 25. 500 /શીતલબેન પ્રફુલભાઈ સોમાણી
 26. 500 /તારા બેન બુધમલભાઈ મહેતા
 27. 500 / હેલી બેન પ્રણય કુમાર
 28. 500 /કમળાબેન બાબુલાલ મહેતા
 29. 500 / સુજાતા બેન અશ્વિનભાઈ શાહ
 30. 500 / કોકીલાબેન નલીનભાઈ કોઠારી
 31. 500 / તારાબેન બિપીનચંદ્ર પટવા
 32. 500 / સીમાબેન કમલેશભાઈ ડોક્ટર
 33. 500/ કમળાબેન જયંતિલાલ મહેતા
 34. 500 / એક ભાઈ તરફથી હસ્તે અતુલભાઇ.
 35. 500 / ડીએસપી છાપી
 36. 100/ અન્ય સગા સંબંધી

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏