દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 14/4/22

સ્વ. જનકભાઈ પોપટલાલ મેહતા ની પ્રથમ વાર્ષિક પુણ્ય તિથી નિમિતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે 2100/- રૂપિયા દાન મળેલ છે.

હસ્તે. નીતાબેન કેશુભાઈ દોશી

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏