દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 2/4/22

જ્યોત્સનાબેન નીતિનભાઈ શાહ, મલાડ મુંબઈ,નાં વર્ષીતપ નિમિત્તે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
2100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏