દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 24/3/22

સુરેખાબેન દિલીપભાઈ મેહતા (છાપી)  તરફથી

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
5000 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ શુભેચ્છા 🙏🙏