દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 30/3/22

 વર્ષાબેન જીતેન્દ્રભાઈ સોમાણી ના જન્મ દિવસ નિમિતે

2100રુ. રુષભ સીદધી જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે લખાવેલ છે

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ શુભેચ્છા 🙏