દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 12/3/22

મફતલાલ શાહ (બસુ – મુંબઈ) ની પુણ્ય તિથિ નિમિતે


શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
2100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.


ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏🙏