દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 16/3/22

સુરેશભાઈ કાંતિલાલ શાહ ની પુણ્ય તિથિ ફાગણ સુદ 13 નિમિતે


શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
1100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.


હસ્તે. તૃપ્તિ નૈનેશ મેહતા


ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏🙏