દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 10/3/22

અમિત ગણેશભાઈ પટેલ

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
5757 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

હસ્તે. રાજુ સિંગાપોર

ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏🙏