દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 25/2/22

રિશિત એમ. શાહ ના જન્મ દિવસ નિમીત્તે

પરિવાર તરફથી

 રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ શુભેચ્છા 🙏

^^^^^^^^^^^^^^^^^