દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 19/2/22

અરુણાબેન રમણીકલાલ મહેતા ના 81મા જન્મ દિન નિમિતે

પરિવાર તરફથી

 રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે

જન્મ દિવસ ની ખુબ ખુબ શુભેચ્છા 🙏

^^^^^^^^^^^^^^^^^